Oferta

W zakresie projektowania oferujemy:

 • projekty ogrodów przydomowych
 • projekty nawierzchni
 • projekty ogrodzeń
 • projekty małej architektury ogrodowej (altany, pergole, trejaże, murki, paleniska itp.)
 • projekty zieleni przy budynkach użyteczności publicznej
 • projekty zieleni przy firmach, hotelach kawiarniach itp.
 • projekty przestrzeni publicznych
 • projekty zieleni osiedlowej

Projekt ogrodu zawiera następujące opracowania:

 1. Projekt koncepcyjny (wstępny) pokazujący główną ideę zagospodarowania ogrodu, jest to plan pokazujący ogólny układ, przebieg ścieżek, rozmieszczenie rabat, trawników oraz elementów małej architektury przedstawiony w postaci rzutu w kolorze
 2. Projekt techniczny zieleni (zwierający dokładne rozmieszczenie roślin, spis roślin, ilość roślin, wym. jakościowe)
 3. Projekt nawierzchni z kostki brukowej (zawierający wymiarowanie, poziomy, sposób układania i rodzaj materiału)
 4. Bilans powierzchni ogrodowych oraz zapotrzebowanie materiałowe (ilość obrzeży, ściółki, materiału na ścieżki i elementy małej architektury)
 5. Wizualizację komputerową – realistyczne widoki przedstawiające projektowany ogród.

Wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne wraz z gospodarką zielenią i preliminarzem oraz na zlecenie zajmujemy się uzyskiwaniem zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

Oferujemy kompleksową realizację ogrodów przydomowych:

 • prace przygotowawcze (niwelacja i kształtowanie terenu)
 • wycinkę drzew i krzewów
 • przygotowanie instalacji elektrycznych pod oświetlenie ogrodu
 • systemy nawadniania ogrodów
 • sadzenie roślin
 • trawniki (z siewu oraz z rolki)
 • instalację elementów małej architektury ogrodowej

W zakresie pielęgnacji wykonujemy:

 • ogólnie pojęte prace porządkowe
 • cięcia pielęgnacyjne, odmładzające, sanitarne oraz ograniczające rozmiary rośliny
 • nawożenie
 • wertykulacja
 • zabezpieczanie roślin na zimę
 • przesadzanie i wiele innych